Кафедра створена наказом головного управління освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації № 409 від 25.05.2010 р. і розпочала свою діяльність на базі відділу гуманітарних дисциплін з 1 вересня 2010 року.

 

 

    СЕРГІЄНКО АНТОНІНА АНТОНІВНА

    Завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук.

    Відмінник освіти України.

Працює в ДОІППО з 1992 року.

Наша адреса: 49006, м. Дніпропетровськ,

вул.Свердлова 70, кімн.201 т.740-30-58

 

 

 

 

Напрямки наукових досліджень:

·         Педагогічні умови реалізації групових форм інтерактивного навчання у процесі вивчення української мови і літератур. Результативність впровадження особистісно зорієнтованого навчання на уроках української літератури.

 До складу кафедри входять:

- навчально-методична лабораторія української мови і літератури;

- навчально-методична лабораторія суспільних дисциплін;

- навчально-методична лабораторія російської мови та зарубіжної літератури;

- навчально-методична лабораторія іноземних мов.

 Головна мета кафедри гуманітарної освіти полягає у визначенні теоретичних засад гуманітарної спрямованості сучасної освіти та практичній реалізації її основних напрямків під час здійснення курсової перепідготовки педагогів, проведення нарад, семінарів, конференцій, керівництва науково-дослідницькою, проектною та творчою діяльністю вчителів і учнів відповідно до вимог Державних освітніх стандартів з орієнтацією на академічний та профільний рівні   сучасної гуманітарної освіти. 

Сьогодні відбувається процес формування нових світоглядних орієнтирів,  переосмислення величезних пластів історії, відпрацьовуються й осмислюються наукові відкриття. Стратегічні орієнтири в розвитку українського суспільства змінюють вимоги і до гуманітарної освіти. У сучасній системі освіти гуманізація має охоплювати усі напрямки освітнього процесу. Особистість має бути змістом і головною метою системи освіти. У гуманітарному просторі на перше місце має бути поставлена людина. Гуманізація освіти необхідна для утвердження нового мислення, адже це суттєво нові пріоритети у формуванні змісту освіти, організації навчально-виховного процесу. 

Виходячи із цих орієнтирів, кафедра гуманітарної освіти спрямовує свою діяльність за такими пріоритетними напрямками:

-        забезпечення інноваційної діяльності вчителів під час проходження курсової перепідготовки;

-        керівництво розвитком креативних здібностей педагогів суспільно-гуманітарного циклу в рамках обласного проекту «Креативна освіта для розвитку         інноваційної особистості»;

-        реалізація інтегративних функцій гуманітарних дисциплін;

-        методичний супровід формування в учнів життєвих  компетентностей засобами предметів гуманітарного циклу;

-        підготовка вчителів до організації профільного навчання;

-        спрямування і коригування впровадження інновацій у навчально-виховний процес;

-        розвиток інноваційної особистості шляхом впровадження особистісно зорієнтованих та інтерактивних технологій;

-        орієнтація методичної та науково-методичної роботи на використання перспективних підходів до навчання та технологічного викладання гуманітарних  предметів;

-       створення умов для фахового вдосконалення педагогічної майстерності вчителів української мови і літератури, російської мови і зарубіжної літератури, історії та іноземних мов; методистів районних і міських відділів та управлінь освіти області;

-     забезпечення можливостей для оволодіння педагогами сучасними освітніми технологіями, активними та інтерактивними методами і прийомами викладання      загальнонавчальних  гуманітарних предметів з метою формування у школярів життєво необхідних компетентностей;

-       забезпечення системної роботи щодо виконання державної мовної програми;

-      формування засобами гуманітарної освіти інноваційної особистості;

-      розвиток творчого потенціалу вчителів з метою  зростання професійної компетенції, самовдосконалення та самореалізації;

-      підвищення рівня навченості учнів, оволодіння навчальними компетентностями під час вивчення предметів гуманітарного циклу.

Нормативна база

        Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про вищу освіту», Положення «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про інноваційну діяльність», Державні освітні стандарти, нормативні документи Міністерства освіти і науки України, Положення про республіканський (Автономної республіки Крим), обласні та Київський і Севастопольський міські інститути післядипломної педагогічної освіти від 17.11.2000 №538 та наказ про внесення змін до Положення від 31.07.2009 №721, Статут Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, затверджений рішенням Дніпропетровської обласної ради 13 липня 2000р. №254-12/ХХІІІ, зі змінами та доповненнями до Статуту, затвердженими рішенням Дніпропетровської обласної ради 18 липня 2003р. №193-9/ХХІV.

Методичне забезпечення навчального процесу:

 

·         Систематично організовуються і проводяться тематичні курси, на яких учителі забезпечуються методичними матеріалами (з методики                    організації  тестування, особистісно зорієнтованого навчання, групових та інтерактивних технологій, сучасних інноваційних технологій).

·         Організовуються семінари-практикуми з метою ознайомлення з досвідом учителів суспільно-гуманітарних дисциплін за новими програмами,        підручниками, методиками.

·         Оновлено тематику лекцій і практичних занять на курсах підвищення кваліфікації згідно з результатами вхідного діагностування.

·         Розроблено на допомогу вчителям навчальні плани, лекції, практичні заняття для проведення тематичних дистанційних курсів.

·         Систематично на курсах практикуються тренінги з метою практичного оволодіння педагогами інноваційними технологіями навчання.

·         Розроблено і надруковано у фахових педагогічних виданнях методичні рекомендації щодо викладання шкільних предметів суспільно-                     гуманітарного циклу.

·        

З творчими групами вчителів області розробляються проекти, спрямовані на вирішення актуальних проблем сучасної шкільної освіти.

Конференції, семінари, конкурси

1. Проведено Всеукраїнську конференцію «Гуманітарний вимір сучасної освіти: методологія і педагогічні технології», на якій продемонстровано результативність впровадження сучасних інноваційних технологій.

              2. Взяли участь у Всеукраїнському конкурсі на кращий конспект особистісно зорієнтованого уроку. Переможцем стала вчитель української мови і літератури СЗШ №44 м.Дніпродзержинська Соснова Валентина Анатоліївна.                          

              3. Делегація учителів-україністів взяла участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Особистісно зорієнтоване навчання на уроках української мови і літератури» (жовтень 2008 року, м. Рівне).

4.Брали участь у роботі Всеукраїнського науково-практичного семінару з проблем викладання риторики у середній загальноосвітній школі (м. Харків).

5.Були учасниками Всеукраїнської науково-практичної конференції з проблем формування читацьких інтересів школярів (доповідь надруковано у матеріалах конференції) ( м. Київ).

6. Брали участь у Міжнародному науково - практичному семінарі «Європейські стандарти оцінювання якості знань з французької мови» (на базі Придніпровської академії будівництва і архітектури).

7. Взяли участь у Всеукраїнській науковій конференції «Компаративістика як складова шкільної літературної освіти» (м.Запоріжжя).

8. Проведено традиційні конкурси творчих робіт «Безсмертний подвиг українського народу», «Бюджет очима дітей» та інші.

9. Підготовлено програму з історії рідного краю – спецкурс «Історія Голодомору 1932-1933 років на Дніпропетровщині» для учнів 10 класу (автор Базилевська Л.Л.).

10. Розроблено регіональний краєзнавчий проект «Народна пам’ять ХХІ століття».

11.Завершено обласний експеримент щодо апробації експериментальної методики організації групової навчальної діяльності на уроках української літератури.

За результатами експерименту надруковано матеріали: 

1.   Сергієнко А.А. Парна і групова діяльність школярів як пріоритетні форми роботи на сучасному особистісно зорієнтованому уроці української літератури // Нива знань, №3, 2005. –с.37-39.

2.   Сергієнко А.А. Організація групової діяльності учнів на позакласному читанні з української літератури за романом П.Загребельного «Я,Богдан» // Борисфен, №6, 2005. – с.11-13.

3.   Сергієнко А.А. Методика використання технологій групового навчання на особистісно зорієнтованому уроці української літератури // Українська мова і література в школі, №1, 2005. – с.31-34.

4.   Сергієнко А.А. Розвиток комунікативно-діяльнісних умінь і навичок учнів на уроках української літератури в процесі групової навчальної діяльності // Українська мова і література в школі, №7, 2005 – с.17—19.

5.   Сергієнко А.А. Пріоритет групових технологій на сучасному особистісно зорієнтованому уроці української літератури // Українська мова і література в школі. – №1, 2008. – С. 24-28.

6.   Сергієнко А.А. Групові форми навчання як стимул ініціативності й розвитку читацьких інтересів старшокласників // Дивослово. – №3, 2008. – С.7-11.

7. Сергієнко А.А. Роль групових технологій у формуванні комунікативних компетентностей учнів 9-11 класів на уроках української літератури // Дивослово. – №10, 2008.

8.   Організація групової навчальної діяльності учнів на уроках української літератури // «Бібліотечка «Дивослова», №4, 2008.

Творчі зв’язки кафедри

Співпраця з лабораторіями навчання української мови та літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України, Дніпропетровською обласною письменницькою організацією, Дніпропетровським національним університетом, Дніпропетровським державним університетом МВС України, Дніпропетровським обласним управлінням юстиції, Всеукраїнською асоціацією вчителів історії та суспільних дисциплін «Нова Доба», Всеукраїнською громадською асоціацією «Вчителі за демократію і партнерство», Всеукраїнським центром вивчення голокосту «ТКУМА», Відділом юридичної співпраці Євросоюзу і Ради Європи (TRES), Українською асоціацією вчителів російської мови і літератури, Україно-фінським фондом «Інни та Михайла Рогачий», Росзарубіжцентром МВС Росії, «Альянс Франсез», Інститутом Гетте, представництвом Британської Ради в Україні,  Криворізьким державним педагогічним університетом, музеєм «Літературне Придніпров’я», Дніпропетровським драматичним театром ім.Т.Г.Шевченка, літературним театром «Крик».

 

ПІСКОРСЬКА ЛІДІЯ ІВАНІВНА,

завідувач навчально-методичної лабораторії

 української мови і літератури, методист вищої категорії, нагороджена знаком «Відмінник освіти України»

                                                                            та знаком «Василь Сухомлинський».                                                                      

Працює в кабінеті української мови і літератури з 1977 року.

 

 

 

 

Пріоритетні напрямки:

Реалізація інтегративних функцій предметів українська мова і література, удосконалення методики розвитку мовленнєвої компетенції учнів на рівні стандарту й поглиблення мовної, мовленнєвої компетенції на академічному рівні, підготовка вчителя до профорієнтаційної роботи філологічного профілю.

Досягнення:

- Перемога із присвоєнням звання заслужений учитель України у Всеукраїнському конкурсі «Вчитель року – 2005».

- Створення обласних передових педагогічних досвідів:

1. Моделювання процесу формування мисленнєвої та мовленнєвої діяльності учнів засобами технологій критичного мислення і письма. Місто Кривий Ріг, педагогічна гімназія.

2. Самореалізація школярів через впровадження компетентнісного підходу, технологій продуктивного навчання. Місто Кривий Ріг, ЗСШ № 121. Ново іванівська ЗСШ Нікопольського району.

3.Методика впровадження проектної технології для формування компетенцій школярів.  Міста Павлоград, Дніпропетровськ, Дніпродзержинськ.

4.Психолого–педагогічний супровід розвитку особистості. Верхньодніпровський район, Верховцевська ЗСШ № 1.

5. Методика формування комунікативних компетенцій. Новомосковський район, Гвардійська ЗСШ.

6. Методика адаптивної системи навчання. Солонянський район, Котляревська НЗСШ.

- Створення підручника «Рідна мова», 9 клас (Л.Піскорська у співавторстві з Інститутом педагогіки АПН України).

- Створення додатків до підручників 9-11 класу «Рідна мова» («Лінгвістика тексту», «Риторика», Л.Піскорська у співавторстві з Інститутом педагогіки АПН України).

- Створення збірника текстів для переказів із творчими завданнями. Державна підсумкова атестація. 11 клас. Л.Піскорська у співавторстві з Інститутом педагогіки АПН України.

- Створення тестових методик навчання. Українська мова. 5-11 класи. Л.Піскорська у співавторстві з Інститутом педагогіки АПН України.

- Створення хрестоматії «Українські письменники XX століття». Частина I.

 9-10 класи. Частина II. 11 класи. Л. Піскорська у співавторстві з Криворізьким державним педагогічним університетом.

- Присвоєння стипендій Президента України, Кабінету Міністрів України школярам області за високі показники у знаннях української мови і літератури.

- Значно підвищений рейтинг команди школярів Дніпропетровської області на IV етапі Всеукраїнської олімпіади з української мови і літератури (у 2010 році 7-е місце в Україні) .

- Призові (I – III) місця на IV етапі Міжнародного імені Петра Яцика конкурсу з української мови.

- Командний диплом Міністерства освіти і науки України за активну участь у фінальному етапі VI Всеукраїнського турніру юних журналістів (команда «Епіцентр», місто Нікополь).

- Відкриття на базі Палацу студентів ДНУ імені Олеся Гончара

XI Міжнародного імені Петра Яцика конкурсу з української мови.

 

 

 

БАЗИЛЕВСЬКА ЛЮДМИЛА ЛЕОНТІЇВНА, 

завідувач навчально-методичної

лабораторії суспільних дисциплін, методист вищої категорії, 

«вчитель-методист», нагороджена знаком «Відмінник освіти України».

Працює в ДОІППО з 2002 року.

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ЛАБОРАТОРІЇ:

 

-    формування шляхів саморозвитку креативних здібностей педагогів та спрямування їх на забезпечення розвитку творчого потенціалу учнів (в рамках обласного науково-методичного проекту «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості»);

-    визначення детальних шляхів та головних напрямків роботи у реалізації інноваційного навчання у сфері діяльності методичних об’єднань вчителів суспільствознавчих дисциплін у новому навчальному році;

-    формування індивідуального сучасного педагогічного стилю вчителів історії та суспільствознавчих дисциплін в умовах оновлення, модернізації та профілізації змісту суспільствознавчої освітньої галузі;

-    формування професійних компетенцій педагогів на основі особистісно орієнтованого підходу до навчання;

-    забезпечення компенсуючої, адаптаційної, корекційної, розвиваючої, інноваційної, інтегруючої професійної діяльності вчителя під час підвищення кваліфікації;

-    взаємодія з методичними кабінетами і методичними об'єднаннями вчителів та створення передумов для більш повного задоволення практичних запитів окремих педагогів і педагогічних колективів;

-    спрямування і коригування впровадження інновацій у навчально-виховний процес;

-    забезпечення формування (розвиток, розкриття потенціалу) соціально адаптованої та відповідальної особистості, здатної до самореалізації через суспільствознавчі та громадянознавчі курси;

-    організація та забезпечення інноваційної варіативності організації навчального процесу;

-    продовження роботи історичного лекторію, направленого на висвітлення проблемних питань української історії та історії рідного краю.

 

 

 

 ЧУБАРОВА МАРИНА ЄВГЕНІЇВНА,

завідувач навчально-методичної лабораторії

російської мови і світової літератури,

методист вищої категорії, «Відмінник освіти України».

Працює в ДОІППО з 1998 року.

 

 

 

 

        Головний професійний концепт: Творча самореалізація кожного філолога на основі професійної компетенції та любові до дитини.

 

          Навчально-методичною лабораторією російської мови і світової літератури організовані і проведені:

 

     - щорічні обласні олімпіади з російської мови і літератури;

     - науково-практичні конференції, семінари, читацькі віче до ювілейних дат видатних письменників: А.С.Пушкіна, М.В.Гоголя, Шолом Алейхема тощо;

     - обласні етапи Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року» з номінації «Зарубіжна література»;

     - обласні конкурси творчих вчителів ім..Г.Б.Буяновер разом з україно-фінським фондом Інни і Михайла Рогачій;

     - обласний учнівський  конкурс знавців російської мови і літератури «Умка»;

     - методичний проект «Обласні творчі філологічні майстерні»;

     - започаткована рейтингова система оцінювання науково-практичної та навчальної роботи методичних об’єднань вчителів російської мови і світової літератури.

 

      За останні роки навчально-методичною лабораторією російської мови і літератури видані:

  - щорічні нормативно-методичні рекомендації до початку нового навчального року для методичних об’єднань вчителів російської мови і світової літератури;

  - рекомендації до святкування ювілейних дат видатних діячів літератури та мистецтва у газеті «Джерело»;

  - електронні посібники з російської мови, літератури за участю членів творчої групи та обласних філологічних майстерень;

  - методичні посібники:

  - Зарубіжна література, 11 клас;

  - Аудирование;

  - Нововведения в русском языке;

  - Опорні схеми-конспекти в інтерактивних формах роботи;

  - Книжка-подсказка;

  - Развитие творческих способностей учащихся с использованием разных видов искусств в 5-6 классах;

  - Вивчення морфології у 7 класі;

  - Інтерактивні форми роботи на уроках зарубіжної літератури. За матеріалами конкурсу «Вчитель року»;

  - Формуємо компетентність продуктивної творчої діяльності (готуємось до олімпіади з російської мови та літератури);

  - Некоторые аспекты преподавания русского языка, литературы, зарубежной литературы в современной школе. Пять выпусков.

 

АЛУЄВА МАРІЯ АНДРІЇВНА,

 завідувач навчально-методичної лабораторії іноземних мов,

методист вищої категорії,

«вчитель методист», нагороджена знаком «Відмінник освіти України» та знаком «Василь Сухомлинський».

Працює в ДОІППО з 1986 року.

 

 

 

 

Навчально-методична лабораторія іноземних мов:

        - забезпечує курсову перепідготовку вчителів іноземних мов;

        - впроваджує новітні методичні технології з міжнародними організаціями, проводить з ними спільні освітні наукові та культурні програми;

        - вивчає, аналізує та розповсюджує досвід, що існує в контексті тестування та оцінювання в загальноєвропейському просторі;

        - заохочує вчителів до участі у роботі творчих груп, конкурсів тощо;

        - організовує мовні семінари-практикуми для підвищення фахової майстерності вчителів.

Лабораторія проводить апробацію підручників та посібників з іноземних моє згідно з наказом Міністерства освіти і науки України.

Лабораторія бере участь в організації моніторингових досліджень щодо оволодіння учнями навичками іноземних мов.

А також організує ділове співробітництво з кафедрами романо – германської філології ДНУ, з метою підвищення кваліфікації вчителів іноземних мов, та встановлює зв’язки з представниками зарубіжних країн.

 

Основні напрями роботи у наступному році:

 1. Впровадження новітніх технологій з іноземної мови («проектна методика», «портфоліо», інтерактивні методи навчання) в роботу вчителів області.
 2. Вивчення, аналіз та розповсюдження досвіду, що існує в контексті тестування та оцінювання в загальноєвропейському просторі.
 3. Організація мовних семінарів-практикумів для підвищення фахової майстерності вчителів.
 4. Співпраця з міжнародними організаціями, проведення з ними спільних заходів.
 5. Навчально – методичне консультування та координація діяльності методичних об’єднань вчителів іноземних мов зокрема профілізації навчання.

 

Пропонуємо наступні семінари:

 1. Діяльнісна перспектива як нова дидактична модель навчання іноземній мові.
 2. Використання новітніх технологій навчання на уроках французької мови.
 3. «Франція та Україна, науково – практичний досвід у контексті діалогу національних культур.
 4. Особливості на початковому етапі навчання.
 5. Міжнародні зв’язки в праці вивчення німецької мови.

Лабораторія іноземних мов буде здійснювати тематичне вивчення за наступними питаннями:

Комунікативно – орієнтоване викладання іноземних мов.

Впровадження новітніх технологій та наукових розробок у викладанні іноземних мов.

 

Педагогічні стратегії розвитку інноваційної особливості (за результатами завершення роботи над обласною науково – методичною проблемою).

Для удосконалення роботи з вчителями пропонується наступна література, розроблена лабораторією іноземних мов:

-          сучасний зміст освіти на допомогу керівникам шкіл, методичних об єднань, вчителям іноземних мов.

-          Позакласні заходи з англійської мови; (для вчителів англійської мови)

-          Головні засади викладання іноземних мов; (для вчителів іноземних мов та керівників методичних об єднань.

-          Рекомендації Ради Європи в їх освітньому контексті;

-          Використання новітніх технологій на уроці іноземних мов. Європейський мовний порт фоліо.

На допомогу керівникам методичних об’єднань, вчителям іноземних мов.

 

ВАСИЛЬЧЕНКО

АЛЛА ІВАНІВНА,

методист навчально-методичної лабораторії іноземних мов,

методист вищої категорії, «вчитель методист».

 

        

 

 

 

 

 

 Працює в тісному контакті з кафедрою англійської мови та методики  викладання Криворізького педагогічного університету, представництвом Британської Ради в Україні.  Брала участь в українсько – британських проектах « Викладання англійської мови в початковій школі» та українсько – американському проекті «Воок іn a Box» (2006р).                                             

За підтримкою Британської Ради, за згодою Міністерства освіти і науки України, Міністерства освіти Англії та Міністерства освіти Шотландії   відвідала  найкращі британські школи навчання англійської мови Англії та Шотландії 2008 – 2009р.р.

        У 2009- 2010 навчальному році вивчалися питання з  впровадження «Portfolio» ( м. Тернівка,  м.Новомосковськ, м. Жовті Води) та викладання англійської мови в початковій школі (м. Синельникове, Верхньодніпровський р-н).

У цьому навчальному році на допомогу вчителям англійської мови було проведено 5 семінарів за підтримкою вчителів методистів англійської мови з Великобританії ( Рой Дін) та Британської Ради за темами « Стратегії та діяльність учнів при підготовки до екзаменів», « Тестування навичок читання та письма», «Викладання мови в початковій школі», « Реалізація критичного мислення на уроках англійської мови», «Види і форми тестування».

Пріоритетні напрямки навчально-методичної лабораторії іноземних мов (вчителі англійської мови) 2014 рік

 1. Сприяння професійному розвитку вчителів упродовж усього життя через рефлексію власної фахової діяльності, а також шляхом само оцінювання та співпраці з іншими вчителями.
 2. Впровадження електронного портфоліо, який свідчить про рівень професійного розвитку вчителя, спонукає до самоаналізу, самоудосконалення та заохочує до співпраці з колегами.
 3. Подолання усталених стереотипів щодо ролі вчителя у навчально-виховному процесі як ретранслятора інформації та сприяння їхньому усвідомленню власної ролі як організатора процесу навчання, що зосереджує особливу увагу на учінні та навчальних досягнень учнів.

На допомогу вчителям англійської мови надруковано статті в журналі «Нива знань»:

 1. "The Teaching Portfolio" № 4,2011
 2. "Про використання групової форми роботи на уроках англійської мови" № 1, 2013
 3. "Технологія виправлення помилок учнів на уроках англійської мови" № 1, 2012
 4. "Краєзнавство на уроках англійської мови «Thanksgiving Day or Columbus Day" № 4,2012
 5. "How can we help young learners to learn vocabulary" № 3,2012
 6. "Lesson Planning" № 1, 2013

 

В області працює творча група вчителів англійської мови , які пройшли професійні майстерні в Британській Раді по викладанню методичного матеріалу для курсів підвищення кваліфікації вчителів.

Склад творчої групи вчителів англійської мови:

 1. Ложнікова Оксана Іванівна, вчитель англійської мови СЗШ № 12 м. Дніпропетровська;
 2. Грабко Тетяна Анатоліївна, методист районного методичного центру Солонянського району;
 3. Гора Євгенія Миколаївна, вчитель англійської мови гімназії № 7 м. Нікополя.
 4. Маслакова Яна Геннадіївна, вчитель англійської мови СЗШ № 99 м. Дніпропетровська.

Вчителі, які проходять курси в обласному інституті післядипломної педагогічної освіти мають можливість покращити свої знання з методики викладання предмету за слідуючими темами:

 1. "Особливості сприймання та засвоєння навчального матеріалу учнями." (Learning Styles).
 2. "Планування уроків" (Lesson Planning).
 3. "Навчання лексики" ( Teaching Vocabulary).
 4. "Навчання граматики" ( Teaching Grammar).
 5. "Ставлення до помилок" ( Mistakes Management).
 6. "Навчання аудіювання" ( Teaching Listening).
 7. "Організація уроку " ( Classroom Management).
 8. "Особистісно-зорієнтоване навчання " ( Learner- Centred Classroom).
 9. "Рефлексія" (Reflective Practice).
 10. "Портфоліо вчителя англійської мови" ( Teacher Portfolio).


shinkarenko


Шинкаренко Вячеслав Вячеславович

 старший викладач кафедри

 e-mail: forte-pianowww@mail.ru






Має близько 30 публікацій наукового та методичного характеру в тому числі є автором наукової монографії Формування етно-художньої культури молодших школярів, а також спецкурсу Уроки народознавства у початковій школі.

Основну увагу приділяє проблемі формування етно-художньої культури школярів засобами музики, мотивації, стимулювання і активізації навчання учнів у сучасній школі, використання традиційних методів навчання у поєднанні з інноваційними технологіями.

Публікації:

1. Шинкаренко В. В. Мультимедійні технології як засіб компетентнісного становлення майбутніх вчителів музики / В. В. Шинкаренко // Переяслав-Хмельницького педагогічного університету ім. Г. Сковороди : Зб. наук. пр. – Переяслав-Хмельницький : ПДПУ ім. Г. Сковороди, 2013. – Вип. 28. – Том I. – С. 336–340.

2. Шинкаренко В. В. Дидактична гра як засіб формування етно-художньої культури молодших школярів на уроках музики / В. В. Шинкаренко // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології : Зб. наук. пр. / редкол. А. А. Сбруєва (голова) та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – № 7 (25). – С. 433–442.

3. Шинкаренко В. В. Методичне забезпечення вчителів початкової ланки до систематичної та цілеспрямованої роботи щодо формування етно-художньої культури / В. В. Шинкаренко // Науковий вісник Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка. : Зб. наук. пр. / редкол. А. С. Нісімчук (голова) та ін. – Кременець : ВЦ КОГПІ ім. Тараса Шевченка, 2013. Вип. 1. – С. 147–149.

4. Шинкаренко В. В. Використання засобів музики у формуванні етно-художньої культури молодших школярів / В. В. Шинкаренко // Професійна підготовка педагога в контексті європейських інтеграційних процесів. : Зб. наук. пр. / редкол. М. Чепіль (голова) та ін. – Дрогобич : ДДПУ ім. І. Франка, 2013. – С. 331–336.

5. Шинкаренко В. В. Використання відеоматеріалів на уроках музики як засіб формування етно-художньої культури молодших школярів / В. В. Шинкаренко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми : Зб. наук. пр. / Редкол. : І. А. Зязюн (голова) та ін. – Київ – Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2012. – Вип. 31. – С. 135–139.

6. Шинкаренко В. В. Інтегровані уроки як засіб формування етно-художньої культури в майбутніх вчителів / В. В. Шинкаренко // Науковий вісник Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького : Зб. наук. пр. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – № 23 (276). – С. 117–121.

7. Шинкаренко В. В. Етно-художня культура як складова професійної компетентності майбутнього вчителя / В. В. Шинкаренко // Педагогіка вищої та середньої школи : Зб. наук. пр. / редкол. З. П. Бакум (голова) та ін. – Кривий Ріг : КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2012. – Вип. 36. – С. 392–397.

8. Шинкаренко В. В. Народна казка як засіб формування етно-культури дітей молодшого шкільного віку / В. В. Шинкаренко // Придніпровські соціально-гуманітарні читання : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Кривий Ріг, 24 листопада 2012 р.) / за ред. О. С. Токовенко та ін. – Кривий Ріг : Інновація, 2012. – Ч. V. – С. 149–153.

9. Шинкаренко В. В. Интегрированные уроки как средство формирования этно-художественной культуры младших школьников / В. В. Шинкаренко // Современная наука и образование: опыт и перспективы гуманизации в условиях российского общества : материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием (г. Ставрополь, 17 мая 2013 г.) / под ред. Ю. Е. Леденева, А. П. Федоровский. – Ставрополь : НОУ ВПО СКСИ, 2013. – Т. I. – С. 358–363.

10. Shynkarenko V. V. Тhe use integrated lesson in the junior class for creating a ethno-art culture / V. V. Shynkarenko // The collection includes The International Conference on the Transformation of Education proceedings Held by SCIEURO in London : Scieuro, 2013. – Vol. 2. – S. 26–33.

11. Шинкаренко В. В. Використання відеоматеріалів на уроках музики як засіб формування етно-художньої культури молодших школярів / В. В. Шинкаренко // Місія вчителя в сучасному світі : матеріали II Міжнародного симпозіуму (м. Одеса, 27 – 30 вересня 2012 р.). – Одеса : Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2013. – С. 213–215.

12. Шинкаренко В. В. Сутність поняття етно-художня культура / В. В. Шинкаренко // Актуальні проблеми педагогічної науки : збірник матеріалів VI Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції (м. Миколаїв, 11 – 12 березня 2013 р). – Миколаїв : Всеукраїнське громадське об’єднання «Нова Освіта», 2013. – С. 17–18.

13. Шинкаренко В. В. Використання міжпредметних зв’язків як засіб формування етно-художньої культури молодших школярів / В. В. Шинкаренко // Придніпровські соціально-гуманітарні читання : матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Дніпропетровськ, 22 лютого 2013 р.) / за ред. О. О. Токовнко. – Дніпропетровськ : ТОВ «Інновація», 2013. – Ч. 3. – С. 121–125.

14. Шинкаренко В. В. Использование информационно-компьютерных технологий на уроках музыки как средство формирования этно-художественной культуры младших школьников / В. В. Шинкаренко // Образование через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого развития : материалы 11-й междунар. конф., Минск, 27–28 сентября 2013 г. / Минский ин-т управления; сост. В. В. Гедранович; под науч. ред. В. В. Гедранович и Н. В. Суша. – Минск, 2013. – Вып. 11. – Ч. III. – Минск : Изд-во МИУ, 2013. – С. 285-290.

15. Шинкаренко В. В. Етно-художня спрямованість уроків з використанням українського фольклору / В. В. Шинкаренко // Актуальні проблеми природних та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених : матеріали XV Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених (м. Черкаси, 18 – 19 квітня 2013 р) / за ред. А. І. Кузьмінського, Н. А. Тарасенкова. – Черкаси : Брама Україна «Родзинка», 2013. – С. 117–121.

16. Shynkarenko V. V. The use of funds in the formation of ethnic and artistic culture of younger schoolboys / V. V. Shynkarenko // Preparation of pedagogue to the educational work with children and youth in Ukraine : edited by M. Chepil, O  Karpenko, V. Petryka. Warsaw : [s. n.], 2013. S. 150–156.

17. Шинкаренко В. В. Дидактичні умови формування етно-художньої культури молодших школярів засобами музики / В. В. Шинкаренко // Виконавська інтерпретація та сучасний навчальний процес : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Луганськ, 13 – 14 березня 2014 р). – Луганськ : ЛДАКМ, 2014. – С. 434–439.

18. Савченко Л. О. Етно-художня культура: чинник розвитку українського суспільства / Л. О. Савченко, В. В. Шинкаренко // Теорія і практика професійного становлення особистості в соціокультурному просторі : монографія / ред. О. О. Лаврентьєвої, О. П. Крупського. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2014. – С. 195–207.

19. Шинкаренко В. В. Методика формування етно-художньої культури молодших школярів засобами музики : [навч.-метод. посіб.] / В. В. Шинкаренко. – Дніпропетровськ : «Інновація», 2014. – 116 с.

20. Шинкаренко В. В.  Уроки народознавства у початковій школі :  [спецкурс] / В. В. Шинкаренко. – Дніпропетровськ : «Інновація», 2014. – 116 с.

 

Пошук по сайту

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер